top of page

Tvarumo ataskaita

Tuo pačiu, kaip ir kiekvienoje kelionėje, prasminga stabtelti ir užfiksuoti praeitą kelią. Todėl su džiaugsmu pristatau pirmąją UAB Baltic Recycling Group (BRG) tvarumo ataskaitą.

Tvarumas – tai ne tik aplinkosauga, bet ir įmonės paliekamas socialinis ir ekonominis (valdysenos) pėdsakas (angl. ESG). Mūsų veikloje tai apima darbuotojų gerovę, skaidriai vykdomą veiklą, aukščiausių etikos standartų laikymąsi. Ataskaitą teikiame savanoriškai, tikėdamiesi, kad ji padės mūsų darbuotojams, partneriams, klientams, tiekėjams ir bendruomenėms geriau suvokti mūsų visapusišką indėlį skirtingose tvarumo srityse. Tai bus atspirties taškas tolesniems darbams tvarumo kelionėje.

Žvelgiant į ateitį, tikiu, kad ir toliau drauge su mūsų klientais galėsime žengti vis tvirtesnius žingsnius didesnio teigiamo poveikio link. 

Pastaruoju metu vis daugiau kalbama apie įmonių tvarumo svarbą. Didžiuojamės, kad jau daugiau kaip 10 metų siūlome sprendimus, padedančius kitoms įmonėms veiklą vykdyti aplinkai draugiškesniais ir tvaresniais būdais. Visgi suprantame, kad kalbėdami apie tvarumą įmonėse, dėmesį turėtume skirti ne tik minimalių reikalavimų atitikimui, bet ir suvokti, kad tvarumas – tai sudėtinga kelionė link mažesnio poveikio gamtinei ir socialinei aplinkai, kurioje svarbu iš esmės permąstyti veiklos modelį ir principus.

Gero skaitymo!

Ieva Redikaitė BRG vadovė

Tvarumo ataskaitos (toiau – ataskaita) turinys apima laikotarpį nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. Visa pateikta informacija atspindi įmonei ataskaitos paskelbimo metu prieinamus duomenis. Ataskaita rengiama savanoriškai, siekiant atskleisti savo veiklos tvarumo (angl. sustainability) principus ir geriau informuoti suinteresuotąsias šalis apie įmonės veiklos poveikį reikšmingiems tvarumo aspektams ir pažangą šioje srityje.

Nepaisant to, kad dauguma tvarumo atskleidimų standartų nėra pritaikyti mažoms įmonėms, šia ataskaita dalinai atsižvelgiama į tarptautinių organizacijų rekomendacijas. Ataskaita parengta remiantis Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo (angl. United Nations Global Compact; UNGC) principais, Pasaulinės atskaitingumo iniciatyvos (angl. Global Reporting Initiative; GRI) ir Tvarumo apskaitos standartų valdybos (angl. Sustainability Accounting Standards Board; SASB) rekomendacijomis. Rengiant ataskaitą, taip pat atsižvelgta į Europos tvarumo ataskaitų teikimo standartuose (angl. European Sustainability Reporting Standards; ESRS) nurodytas gerąsias atskleidimų praktikas (pavyzdžiui, dvigubo reikšmingumo), nors įmonei pagal jos veiklos apimtį tokie standartai nėra privalomi.

2023 m. tvarumo ataskaita

WE ARE

.ECO

Susisiekite

BALTIC RECYCLING GROUP, UAB

Manufaktūrų g. 20 - 229, Vilnius, LT-11342

Į.k.  300613604

PVM LT100006527716

+370 663 68521

info@brg.eco

bottom of page