top of page

2022.12.28

Ar žinote, kad siekiant padidinti poveikio aplinkai vertinimo efektyvumą ir skaidrumą, priimti Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimai? Juose įteisinama nauja planuojamos ūkinės veiklos artimos aplinkos sąvoka ir jos apibrėžimas. Taip pat įstatyme nustatyti aiškūs draudimai planuojamos ūkinės veiklos skaidymui, kai tai daroma turint tikslą išvengti poveikio aplinkai, atrankos procedūrų arba suminio poveikio vertinimo. Atsisakyta ir iki šiol taikyto „automatinio pritarimo“, kai poveikio aplinkai vertinimo subjektas laiku nepateikia savo pasiūlymų ar išvadų – tokiu atveju nebebus laikoma, kad subjektas poveikio aplinkai vertinimo dokumentams pritaria.


Šaltinis: https://am.lrv.lt/lt/naujienos/poveikio-aplinkai-vertinimas-bus-aiskesnis-ir-skaidresnis-o-proceduros-kokybiskesnes

bottom of page