top of page

WE ARE

.ECO

Aplinkosauga
Mokome. Patariame. Tvarkome.

BRG / Baltic Recycling Group - aplinkosaugos sprendimų lyderiai. Profesionalių specialistų komanda, padedanti įmonėms įgyvendinti reikalavimus bei užduotis aplinkosaugos srityje.

Rengiame projektus bei konsultuojame dėl PAV, SPAV, TL, TIPK, GPAIS, AIVIKS, PTAKIS, GEOLIS

Kviečiame registruotis konsultacijai!

Aktualu

Paslaugos

Kuo galime padėti?

 • Konsultacijų sritys:

  • pakuočių apskaita;

  • atliekų susidarymas ir tvarkymas;

  • alyvos, elektronika, baterijos, akumuliatoriai, apmokestinamieji gaminiai, transporto priemonės;

  • Cheminės medžiagos ir jų mišiniai, įskaitant F-dujas ir įrangą bei organinius tirpiklius naudojantys įrenginiai

  • Aplinkos oro taršos šaltinių ir jų išmetamų teršalų inventorizacija;

  • GPAIS, AIVIKS, PTAKIS, GEOLIS, PAV, SPAV, TL, TIPK;

 • Rekomenduojame įmonėms atsakingai vertinti aplinkosaugos politiką įmonėje bei periodiškai pasitikrinti informaciją ar esama aplinkosaugos politika įmonėje atitinka reikalavimus. Taip pat ruošiame įmones valstybinių aplinkosaugos institucijų patikrinimams.​

 • GPAIS – Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema.

  Paslaugos rūšys:

  • apskaitų rengimas ir duomenų teikimas į GPAIS;

  • jau parengtų duomenų bei apskaitų integracija į GPAIS;

  • GPAIS duomenų tikrinimas ir rekomendacijų teikimas klientui.

 • Teikiame nuolatinę aplinkosaugos dokumentų rengimo bei tolimesnės priežiūros paslaugą.
   
  Paslaugos privalumai:

  • naujausi teisės aktai bei jų integravimas ir pritaikymas įmonės aplinkosaugos politikoje;

  • atsiradus įmonės veiklos pokyčiams, teikiame papildomas aplinkosaugos konsultacijas, sprendimus ir siūlymus jų įgyvendinimui;

  • dalyvaujame aplinkosaugos valstybinių institucijų patikrinimuose ir prisiimame atsakomybę už duomenų atitiktį.

 • Organizuojame ir vedame mokymus individualiai įmonių darbuotojams ir kviečiame dalyvauti bendruose praktiniuose mokymuose.

  Mokymų temos:

  • pareigos gamintojams ir importuotojams, GPAIS;

  • cheminių medžiagų ir jų mišinių apskaita.

  • Planuoju/pradedu vykdyti gamybinę ūkinę veiklą. Nuo ko pradėti? Ką tikrinti? Į kokius aplinkosauginius reikalavimus atkreipti dėmesį.

 • Rengiame aplinkosaugos projektus, įvertindami ūkinės veiklos vietą ir planuojamą ar jau vykdomą ūkinę veiklą, nustatome poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai pagal galiojančias LR taikomas metodikas, lyginame su nustatyta konkretaus teršalo ribine verte ir/ar didžiausia koncentracija.

  Rengiamų projektų sąrašas:

  • poveikio aplinkai vertinimas;

  • strateginių pasekmių aplinkai vertinimas;

  • taršos leidimų rengimas;

  • taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų rengimas;

  • aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijų rengimas.

Turite individualų poreikį?

Ekspertai

Mūsų žmonės

Ieva Redikaitė

 • LinkedIn

Aplinkosaugos patirtis - 11 m. 

Veiklos sritys - aplinkosaugos politika, atliekų tvarkymas, pakuočių ir gaminių apskaitos reikalavimų įgyvendinimas, auditas, konsultacijos, aplinkosaugos mokymai. Tvarumo politika organizacijoje. 

Direktorė

Rūta Samulevičienė

 • LinkedIn

Aplinkosaugos patirtis – 14 m.

Veiklos sritys – PAV, SPAV, TL, TIPK, inventorizacijos, Planuojant ūkinę veiklą ir/ar ją vykdant aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimas, mokymai, auditai, konsultacijos, Tvarumo politika organizacijoje.

Aplinkosaugos skyriaus vadovė

Evald Platkovski

 • LinkedIn

Aplinkosaugos patirtis - 5 m.

Veiklos sritys – PAV, SPAV, TL, TIPK. Pakuočių ir gaminių reikalavimų įgyvendinimas (GPAIS), cheminių medžiagų, organinių tirpiklių, F-dujų, oro apsaugos, vandens ir nuotekų tvarkymo apskaita (AIVIKS; GEOLIS).

Aplinkosaugos projektų vadovas

Monika Jakavonytė

 • LinkedIn

Aplinkosaugos patirtis - 3 metai.

Pakuočių ir gaminių reikalavimų įgyvendinimas, atliekų tvarkymas, cheminių medžiagų apsaita, LOJ, PTAKIS. Duomenų apskaita GPAIS.

Aplinkosaugos specialisitė

Miglė Krasauskaitė 

 • LinkedIn

Aplinkosaugos patirtis - 1 metai.

Pakuočių ir gaminių reikalavimų įgyvendinimas, atliekų tvarkymas, cheminių medžiagų apsaita, LOJ, PTAKIS. Duomenų apskaita GPAIS.

Aplinkosaugos specialistė 

Naujienos

2023.06.19