Ūkio subjektų aplinkosaugos patikrinimų planas 2023 m.

Informuojame, kad  Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1 – 55 yra patvirtintas  2023 metų ūkio subjektų patikrinimų planas. Aktyvi nuoroda į planuojamų tikrinti subjektų sąrašą:

https://aad.lrv.lt/uploads/aad/documents/files/Administracin%C4%97%20informacija/Ukio%20subjektu%20prieziura/Patikrinimu%20planai/2023%20metai/15_01_Planas%20%E2%80%93%202023_isakymas_Viesinimui.pdf

WE ARE

BRG

.ECO