Ūkio subjektų aplinkosaugos patikrinimų planas 2021 m.

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 26 d. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1 – 139 yra patvirtintas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos apsaugos ministerijos 2021 metų ūkio subjektų patikrinimų planas. Aktyvi nuoroda į planuojamų tikrinti subjektų sąrašą: https://aad.lrv.lt/uploads/aad/documents/files/2021m_%20patikrinimu%20planas%20AD1-139.pdf

Kviečiame patikrinti ar esate įtraukti į patikrinimų planą.

   

WE ARE

BRG

.ECO