Ūkio subjektų aplinkosaugos patikrinimų planas 2021 m. (aktuali redakcija nuo 2021-09-17)

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 26 d. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1 – 139 yra patvirtintas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos apsaugos ministerijos 2021 metų ūkio subjektų patikrinimų planas. Aktyvi nuoroda į planuojamų tikrinti subjektų sąrašą: https://aad.lrv.lt/uploads/aad/documents/files/Administracin%C4%97%20informacija/Ukio%20subjektu%20prieziura/Patikrinimu%20planai/Patikrinimu%20planas%20nuo%202021-09-17.pdf    

WE ARE

BRG

.ECO