SCIP duomenų bazė. Ką apie tai turi žinoti gamintojai ir importuotojai?

SCIP  - tai duomenų bazė, kurioje bus kaupiama informacija apie labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas (SVHC) gaminiuose arba sudėtiniuose daiktuose. Pranešimo teikimo į SCIP duomenų bazę teisinė prievolė buvo nustatyta Atliekų pagrindų direktyvoje. Ja siekiama sumažinti pavojingų cheminių medžiagų kiekį atliekose bei skatinti  pavojingų medžiagų pakeitimą saugesnėmis alternatyvomis. Kas privalo teikti pranešimą į SCIP duomenų bazę? Pranešimą į SCIP duomenų bazę turi pateikti gaminių gamintojai, importuotojai arba tiekėjai, tiekiantys gaminius į Europos Sąjungos rinką, jeigu gaminio sudėtyje yra labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga (toliau ─ SVHC) iš ir jeigu jos koncentracija gaminyje viršija 0,1 % gaminio masės. Nuo kada taikoma teisinė prievolė pranešti? Teisinė prievolė pateikti pranešimą į SCIP duomenų bazę privalės būti taikoma nuo 2021 m. sausio 5 d. Kokią informaciją reikės pateikti į SCIP duomenų bazę?

  • Informaciją apie gaminio tapatybę;
  • Informaciją apie SVHC medžiagos tapatybę;
  • Informaciją apie saugų gaminio naudojimą;
  VISA INFORMACIJA APIE SICP IR PLANUOJAMUS PAKEITIMUS YRA SKELBIAMA APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS INTERNETINĖJE SVETAINĖJE. Nuoroda: http://chemija.gamta.lt/cms/index?rubricId=d344a725-2979-4740-bcfb-c99e4b307f45

WE ARE

BRG

.ECO