Paskelbta SCIP duomenų bazė – sužinokite apie pavojingas medžiagas gaminiuose

Europos cheminių medžiagų agentūra paviešino SCIP duomenų bazę, kurioje yra sukaupta daugiau nei 4 mln. pranešimų apie gaminius.

Nuoroda į SCIP duomenų bazę: https://echa.europa.eu/lt/scip-database?p_p_id=diss_scip_portlet&p_p_lifecycle=0   SCIP duomenų bazės tikslas – užtikrinti, kad informacija apie gaminius per visus jų gyvavimo ciklo etapus, įskaitant atliekų etapą, būtų prieinama viešai. Ji taip pat padės vartotojams priimti labiau pagrįstus sprendimus dėl gaminių įsigijimo, o atliekų tvarkytojams – plėtoti pakartotinį gaminių naudojimą ir medžiagų perdirbimą. Daugiausia SCIP duomenų bazėje pranešimų yra pateikta apie mašinų, matavimo instrumentų, elektronikos įrangos, transporto priemonių ir jų dalių, gumos gaminių ir baldų kategorijoms priskiriamus gaminius. Pranešimo teikimo į SCIP duomenų bazę pareiga yra taikoma nuo 2021 m. sausio 5 d.   Šaltinis: https://aaa.lrv.lt/lt/naujienos/paskelbta-scip-duomenu-baze-suzinokite-apie-pavojingas-medziagas-gaminiuose

WE ARE

BRG

.ECO