Mokesčių tarifikacija 2023 m. organizacijoms ir valstybei

Eil. Nr. Pakuotės pavadinimas Organizacijos pavadinimas ir įkainis, Eur/t be PVM 2023 m. Valstybei mokestis apskaičiuojamas tarifą dauginant iš indeksavimo koeficiento ir atitinkamos pakuotės kiekio per metus
Žaliasis taškas Gamtos ateitis
perdirbama neperdirbama perdirbama neperdirbama daugkartinės pakuotės ir perdirbamosios vienkartinės pakuotės tarifas, Eur/t neperdirbamosios vienkartinės pakuotės tarifas, Eur/t
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Stiklas 132 - 140 - 279 395
2 Plastikas 364 359 414 195 618 875
3 PET 341 52 341 195 618 875
4 Popierius ir kartonas 161 34 159 10 133 188
5 Metalinė (aliuminė) 168 - 160 - 186 263
6 Metalinė (juodojo metalo) 168 - 150 - 186 263
7 Kombinuota 251 53 251 90 900 1200
8 Medis 44 21 44 44 189 225
9 Kitos pakuotės 363 505 363 500 299 423
Valstybės tarifas dauginamas iš indeksavimo koeficiento, kuris kiekvienais metais didinamas. 2021 m. indeksavimo koeficientas 1,138.         Gamintojus ir importuotojus skatinant  rinkai tiekti tik perdirbamą pakuotę, naudojimo užduotis neperdirbamai pakuotei nuo 2025 m. nebebus taikoma, todėl gerokai išaugs mokesčio suma už neperdirbamą pakuotę . Naudojimo ir perdirbimo užduotys skelbiamos čia: 1168 Dėl gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių patvirtinimo (e-tar.lt)

WE ARE

BRG

.ECO