Ką apie tekstilės atliekas turėtų žinoti kiekvienas gyventojas?

Didelė dalis nebetinkamų naudoti tekstilės gaminių vis dar nukeliauja į komunalinių atliekų srautą, nes gyventojai vis dar nežino, kur juos dėti.  Nebetinkamos dėvėti tekstilės arba dėvėtos tekstilės surinkimo lygis Lietuvoje žemas, surenkama vos 13 proc. Gyventojai nemokamai tekstilės atliekas gali atiduoti savivaldybių įrengtose didelių gabaritų surinkimo aikštelėse. Taip pat didžiojoje Lietuvos miestų tekstilę galima išmesti į specialius tekstilės atliekų surinkimo konteinerius.  Į tekstilės atliekoms skirtą konteinerį galima dėti švarius drabužius, avalinę, rankines, diržus, užuolaidas, patalyne bei minkštus žaislus.  Į šiuos konteinerius meti negalima sauskelnių, popierinių, medinių, stiklinių, plastikinių pakuočių, stiklo duženų, maisto ir augalų liekanų. Reikėtų daugiau dėmesio skirti ir tekstilės atliekų prevencijai. Raginame keisti įpročius ir įsigyti mažiau, bet kokybiškų tekstilės gaminių, pratęsti tekstilės gyvavimo laikotarpį, perduodant kitiems dar gerus naudoti daiktus, nebereikalingus perdarant ar pritaikant juos kitai paskirčiai. O kai drabužiai ar kiti tekstilės gaminiai tampa nebetinkami niekam naudoti, būkime atsakingi ir pasirūpinkime tinkamu jų perdavimu atliekų tvarkytojams. Atkreipiame dėmesį, kad savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklės nustato atliekų turėtojų teises ir pareigas. Vadovaujantis jomis, atliekų turėtojams draudžiama išmesti komunalines atliekas gatvėse, aikštėse, skveruose, parkuose ir kitur, palikti atliekas šalia konteinerių. Atliekų turėtojams, pažeidusiems savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, yra taikoma administracinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatas. ES reikalavimai įpareigoja, kad nuo 2025 m. sausio 1 d. tekstilės atliekos būtų surenkamos atskirai. Už komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą, tuo pačiu ir tekstilės atliekų surinkimą, mūsų šalyje yra atsakingos savivaldybės. Pastaruoju metu jos plečia tekstilės atliekoms skirtų konteinerių tinklą.       Šaltinis: https://am.lrv.lt/lt/naujienos/tekstiles-atliekos-ka-turi-zinoti-gyventojai

WE ARE

BRG

.ECO