Dėmesio. Supaprastinta atliekų apskaita.

Prasidėjus 2023 m. atliekų darytojams ir atliekų tvarkytojams bus lengviau rengti atliekų apskaitą GPAIS. Pakuotes savoms reikmėms sunaudojantiems gamintojams ir importuotojams, kurie vidaus rinkai tiekia ne daugiau nei 0,5 tonos pripildytų vienkartinių pakuočių atliekų susidarymo apskaitos vykdyti nebereikės. Taip pat nuo 2023 m. nereikės formuoti ketvirtinių suvestinių, nebebus prievolės į atliekų susidarymo žurnalus įtraukti mišrių komunalinių atliekų kiekių, į apskaitą reikės įtrauki tik tame įmonės struktūriniame padalinyje susidariusias atliekas. Dar vienas pakeitimas supaprastinantis atliekų apskaitą – atliekų tvarkytojams bus leidžiama sutvarkytą atliekų kiekį atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po jų sutvarkymo. Nuo 2023 m. kovo 1 d. GPAIS atliekų susidarymo apskaitoje bus patikslinti atvejai kada, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, susidariusios atliekos gali būti perduodamos ne atliekų tvarkytojams. Metines ataskaitas atliekų darytojams ir tvarkytojams reikės pateikti anksčiau – iki kovo 1 d.   Šaltinis https://am.lrv.lt/lt/naujienos/supaprastinta-atlieku-apskaita-verslas-sutaupys-1-3-mln-euru-per-metus

WE ARE

BRG

.ECO