Dėl mokesčio už aplinkos teršimą valstybinių tarifų didinimo 2021 – 2022 m.

Informuojame, kad nuo 2021 m., siekiant mažinti aplinkos taršą, yra didinami mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis, tarifai. Taip pat nuo 2022 m. nustatomi skirtingi mokesčio tarifai perdirbamoms ir neperdirbamoms pakuotės rūšims.  

Pakuotės rūšis

Pakuotės tarifas, Eur/t

Daugkartinės pakuotės ir perdirbamos vienkartinės pakuotės tarifas, Eur/t

Neperdirbamos vienkartinės pakuotės tarifas, Eur/t

2021 m.

Nuo 2022 m.

Stiklinė pakuotė

225

279

395

Plastikinė pakuotė

618

618

875

PET pakuotė

618

618

875

Kombinuota pakuotė

900

900

1200

Metalinė (įskaitant aliuminio) pakuotė

186

186

263

Popierinė ir kartoninė pakuotė

125

133

188

Medinė pakuotė

159

189

225

Kita pakuotė

299

299

423

  Platesnę informaciją apie Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimus rasite: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/64896750c04e11ea9815f635b9c0dcef

WE ARE

BRG

.ECO