Deklaracijos pildymas GPAIS internetiniame portale. Į ką svarbu atkreipti dėmesį!

Atkreipiame dėmesį, kad GPAIS patalpinta automatinė deklaracija nefunkcionuoja pilnai. Į šią, GPAIS internetinėje svetinėje, patalpintą deklaraciją automatiškai yra suintegruojami vienkartinės pakuotės kiekiai, kurie buvo eksportuoti arba išleisti į vidaus rinką, tačiau jei įmonė turi daugkartinės pakuotės, jos susigrąžinimas patenka į neteisingą deklaracijos langelį. Daugkartinė pakuotė ir susigrąžinta daugkartinė pakuotė apskaitomos skirtingais kodais, todėl deklaraciją tenka taisyti rankiniu būdu.

Taip pat rankiniu būdu reikia suvesti:

- Pakuotes tvarkančių organizacijų kiekius, kuriems išrašyti įrodantys dokumentai (pažymos);

- Savų reikmių pakuotes sutvarkiusių atliekų tvarkytojų kiekius irašytus įrodančiuose dokumentuose, nepriklausomai nuo to, ar šie įrodantys dokumentai yra įkelti į GPAIS ar ne;

- Visų įrodančių pažymų išdavėjų rekvizitus (organizacijos pavadinimas, atliekų tvarkytojo pavadinimas, kodas, dokumento numeris, vienos tonos, pagal pakuotės rūšį, sutvarkymo įkainis);

- Reikia suvesti kiekvienos realizuotos pakuotės nustatytą Valstybės mokesčio tarifą pagal pakuotės rūšį ir indeksavimo koeficientą.

- Rankiniu būdu reikia perkelti daugkartinės pakuotės susigrąžinimą į teisingą langelį, nes kitu priešingu atveju, neatlikus šio veiksmo bus skaičiuojamas mokestis už nesusigrąžintą daugkartinę pakuotę).

WE ARE

BRG

.ECO