Baigtas pakuočių apskaitos funkcionalumų diegimas

Sėkmingai įdiegus naujus funkcionalumus pakuočių apskaitoje GPAIS grąžinta į pilną veikimo rėžimą. Įdiegti pakeitimai bei patobulinimai tapo patogesni Vartotojui bei įvesta galimybė padidinti pakuočių apskaitos tikslumą. Gaminių ir pakuočių žurnaluose, ataskaitose, suvestinėse yra atvaizduojami nauji laikotarpio pjūviai – metai ir ketvirtis. Pakuočių apskaitos suvestinėse nelieka neaktualių nulinių eilučių, kurios apsunkindavo suvestinės atvaizdavimo procesą. Sukurta galimybė suformuoti suminius pakuočių kiekius kas ketvirtį pagal pakuočių rūšis ir tai palengvina pakuočių duomenų pateikimą importuotojų organizacijoms. Taip pat atsirado palengvinimai pildyti Mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaraciją. Atsižvelgiant į Mokesčio už aplinkos teršimo įstatymo pakeitimus, abi pakuočių suvestinių formos papildytos kortelėmis, kuriose atskiria informacija apie perdirbamas ir neperdirbamas pakuotes, kas palengvins duomenų teikimą organizacijoms. Taip pat po GPAIS atnaujinimo įdiegimo atsisakyta reikalavimo patikslinti, kokiu būdu pakuotėmis prekiaujama Lietuvos vidaus rinkoje. Automatiškai sutvarkyti pakuočių sąrašų duomenys. Daliai vartotojų tai turėtų palengvinti pritaikyti pasikeitusius pakuočių rūšių kodus.

WE ARE

BRG

.ECO