2020 metai Lietuvos aplinkosaugos įstatymuose atnešė svarbių naujienų

Kasmet aplinkosaugoje įvyksta bent keli pokyčiai, tačiau šiemet jų – daugiau nei įprasta. Šiuos pasikeitimus, įsigaliosiančius nuo kitų metų pirmosios dienos, privalo žinoti kiekvienas gamybinės įmonės aplinkosaugininkas, buhalteris, apskaitininkas ar kitas darbuotojas, kuris įmonėje dirba su aplinkosauga. Apie šias 2020 metų naujienas plačiau kalba „Baltic Recycling Group“ vadovė Ieva Redikaitė. Didinami mokesčiai už aplinkos teršimą Kaip ir galima buvo tikėtis, Lietuvoje ir toliau didinami mokesčiai teršiantiems aplinką. Nuo 2021 m. yra didinami mokesčio už aplinkos teršimą tarifai. Ypač svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad brangs pakuotės: popierinės pakuotės nuo 2021 metų, lyginant su 2020 m., pabrangs beveik 4,5 karto, stiklinės – 4 kartus, medinės – 2,8 karto, kombinuotos – 1,55 kartų, plastikinės – 1,2 karto, metalinių pakuočių tarifai išlieka, PET pakuotės pabrangs minimaliai, o kitų pakuočių kaina išaugs 5,25 karto. Na, o nuo 2022 m. nustatomi skirtingi mokesčio tarifai perdirbamoms ir neperdirbamoms pakuotės rūšims. Kitaip tariant, naudojantys pakartotinai naudojamas ar perdirbamas pakuotes galės mokėti mažesnius mokesčius, tuo tarpu naudojantys neperdirbamas pakuotes, tampančias atliekomis, privalės mokėti daugiau, kadangi tokios atliekos gali būti tik šalinamos arba panaudojamos energijai gauti. Neperdirbamoms plastikinėms, metalinėms, medinėms, PET ir kitų nenurodytų tipų pakuotėms tarifas 2022 metais, lyginant su 2021 m. išaugs dar maždaug 1,41 kartą, kombinuotoms pakuotėms – 1,33 kartus, popierinėms – 1,5 kartus, stiklinėms – 1,76 karto. Svarbus pokytis dirbantiems su cheminėmis medžiagomis Šių metų birželio mėnesį įsigaliojo nauja duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir mišinius teikimo tvarkos aprašo redakcija. Nors biurokratijos aplinkosaugininkams tikrai netrūksta, šiemet buvo pristatyta SCIP duomenų bazė, kurioje bus kaupiama informacija apie labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas (SVHC) gaminiuose arba sudėtiniuose daiktuose. Tokiu būdu siekiama sumažinti pavojingų cheminių medžiagų kiekį atliekose bei skatinti  pavojingų medžiagų pakeitimą saugesnėmis alternatyvomis. Nuo šiol įstatymas numato, kaip turi būti pateikiama tam tikra informacija apie cheminius mišinius, priskiriamus pavojingiems dėl jų poveikio žmonių sveikatai ar fizinio poveikio. Labai didelį susirūpinimą keliančių (SVHC) mišinių importuotojai ir tolesni naudotojai, įskaitant šių cheminių mišinių ruošėjus, tiekiantys juos rinkai, privalės teikti informaciją aplinkos apsaugos agentūrai, naudodamiesi Europos cheminių medžiagų agentūros elektroninėmis priemonėmis. I. Redikaitės teigimu, būtent šis šių metų pakeitimas įneš daugiausiai sumaišties aplinkosaugininkų darbotvarkėje, kadangi jau ir dabar visi duomenys apie chemines medžiagas ir jų mišinius yra deklaruojami kasmet iki kovo 1 d. už praėjusius metus, kas iš esmės dubliuosis su naujais reikalavimais, bus reikalingas atskiras deklaravimas. „Todėl rekomenduojame jau dabar prieš užsakant žaliavas domėtis jų sudėtimi ir naudoti kaip įmanoma mažiau taršias ir/ar nepavojingas medžiagas, domėtis alternatyvomis“, – prideda „Baltic Recycling Group“ vadovė. Šis reikalavimas pradės galioti nuo pagal cheminio mišinio naudojimo tipą nustatytos datos. Importuotojai ir tolesni naudotojai, vartotojams ir profesionaliam naudojimui skirtų mišinių tiekėjai informaciją privalės teikti nuo 2021 m. sausio 1 d., o pramoniniam naudojimui skirtų mišinių – nuo 2024 m. sausio 1 d. Savanoriškai informaciją galima pateikti ir anksčiau naudojant testinę SCIP sistemos versiją. Besikeičiantys saugos duomenų lapų pildymo reikalavimai Nuo pat naujųjų metų pradžios keisis ir saugos duomenų lapų pildymas – nuo to laiko įmonės bus įpareigotos nurodyti informaciją apie cheminių medžiagų nanoformas. Taip pat turės būti pateiktos konkrečios ribinės koncentracijos, dauginimo koeficientai ir ūmaus toksiškumo įverčiai, jeigu jie nustatyti pagal CLP reglamentą. Ir nors minėtas komisijos reglamentas numato pereinamąjį laikotarpį, kurio metu veiklos vykdytojai ir toliau galės naudoti saugos duomenų lapus parengtus pagal senąjį REACH reglamentą, su pakeitimais, padarytais pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2015/830. Pereinamasis laikotarpis baigsis 2022 m. gruodžio 31 d. Šis pakeitimas tiesiogiai yra aktualus gan nedidelei daliai Lietuvos įmonių, bet pasak I. Redikaitės, tokių pokyčių praleidimas pro pirštus gali kainuoti brangiai: nors saugos duomenų informaciją užpildyti privalo atitinkamos cheminės medžiagos ar mišinio gamintojas (arba tiekėjas), už dokumentus, susijusia su konkrečia medžiaga ar mišiniu, atsako ir tos bendrovės, kurie tą medžiagą ar mišinį naudoja ir/ar perparduoda. Kitaip tariant, veiklos vykdytojai nuo šiol iš tiekėjų turės reikalauti tinkamai parengtų saugos duomenų lapų.

WE ARE

BRG

.ECO