top of page

2023.06.19

Nauji mokesčio mokėtojai yra asmenys, eksploatuojantys organinius tirpiklius naudojančius įrenginius.


Įsigaliojus mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimams, fiziniai ir juridiniai asmenys, naudojantys organinius tirpiklius įrenginiuose, kuriuos privaloma įregistruoti, nuo 2023 m. tapo mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių mokėtojais.


Kriterijai veiklos vykdytojams, turintiems registruoti organinius tirpiklius naudojančius įrenginius, nustatyti lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklėse. Įrenginių teršalų kiekis apskaičiuojamas pagal teršalų nustatymo metodikas, kurios buvo naudojamos jį registruojant.

Atkreipiame dėmesį, kad šis mokestis taikomas apskaičiuojant ir deklaruojant mokestinio laikotarpio mokestį už aplinkos teršimą nuo 2023 m. Taigi, pateikti deklaracijas reikės kitais metais, iki 2024 m. vasario 15 d.


Šaltinis: https://aad.lrv.lt/lt/naujienos/nauji-mokescio-moketojai-asmenys-eksploatuojantys-organinius-tirpiklius-naudojancius-irenginius

bottom of page