Ūkio subjektų aplinkosaugos patikrinimų planas 2022 m.

Informuojame, kad  Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1 – 102 yra patvirtintas  2022 metų ūkio subjektų patikrinimų planas. Aktyvi nuoroda į planuojamų tikrinti subjektų sąrašą:   https://aad.lrv.lt/uploads/aad/documents/files/Administracin%C4%97%20informacija/Ukio%20subjektu%20prieziura/Patikrinimu%20planai/2022%20metai/2022%20planas_viesinimui.pdf

WE ARE

BRG

.ECO