Parengta vieninga pavojingųjų atliekų identifikavimo metodika

Remiantis pavojingųjų atliekų identifikavimo metodika atliekų turėtojams ir tvarkytojams bus aiškiau, kaip teisingai identifikuoti ir rūšiuoti pavojingąsias atliekas, kaip lengviau nustatyti atliekos sudėtį, jos pavojingąsias savybes. Tikimasi, kad ši metodika leis pasiekti proveržį atliekų tvarkymo srityje, kad minėtos atliekos būtų saugiai ir efektyviai surenkamos bei tvarkomos. Buityje susidarančių pavojingųjų atliekų klasifikavimui ir identifikavimui skirtas atskiras metodikos priedas, kuriame pateikiami patarimai ne tik dėl atliekų klasifikavimo ir identifikavimo, bet ir informacija apie tai, kur turi būti atiduodamos buityje susidarančios pavojingosios atliekos.   Ne buityje susidarančioms pavojingosioms atliekoms klasifikuoti ir identifikuoti naudojamos trijuose metodikos etapuose pateiktos schemos – atsakant į pateiktus klausimus „taip“ arba „ne“ sužinosite, ar jūsų turimos atliekos yra pavojingosios. Tikimasi, kad būtent šis principas ir schematiškai pateikiami algoritmai palengvins metodikos taikymą ir leis spręsti problemas, dabar kylančias pavojingųjų atliekų sektoriuje.   Parengtos metodikos pagrindu 2023 m. numatoma sukurti elektroninius įrankius pavojingųjų atliekų identifikavimui ir klasifikavimui. Pasitelkę šiuos įrankius gyventojai ir ūkio subjektai galės lengviau ir greičiau identifikuoti ir klasifikuoti buityje ar ūkinėje veikloje susidarančias pavojingąsias atliekas, aplinkos apsaugos institucijų atstovai – patikrinti, ar ūkio subjektai ir gyventojai pavojingąsias atliekas klasifikuoja teisingai.   Numatoma, kad elektroninių įrankių atviras kodas bus paskelbtas ir prieinamas visoms suinteresuotoms šalims, kurios norės elektroninį  įrankį naudoti savo internetinėse svetainėse. Taip bus užtikrinta šių elektroninių įrankių sklaida, pritaikomumas, platus naudojimas.   Šaltinis: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.              

WE ARE

BRG

.ECO