Pakeitimai dėl savų reikmių pakuotės apskaitos

Nuo 2022 m. gruodžio 7 d. įsigalioja Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimai, kurie įmonėms sudaro galimybę pasirinkti, kaip apskaityti savo reikmėms sunaudotas pakuotes – atskirai ar kartu su kitiems asmenims perleistomis pakuotėmis. Gamintojai ir importuotojai galės apskaityti savo reikmėms sunaudotas pakuotes atskirai, jei patys organizuoja šių pakuočių atliekų tvarkymą, arba įskaityti jas į bendrą patiektą Lietuvos rinkai pakuočių kiekį, jei šių pakuočių atliekų tvarkymas organizuojamas kolektyviai, per licencijuotą gamintojų ir importuotojų organizaciją. Numatyta, kad savo apskaitos būdą bus galima pasirinkti kalendorinių metų pradžioje ir jo nebus galima keisti metų eigoje. Įmonės dažnai Lietuvos rinkai tiekia prekes perleisdamos jas kitiems asmenims prieš tai išpakavę atsivežtą iš kitų šalių produkciją, o jos pakuotes panaudoja savo reikmėms. Už šių pakuočių tvarkymą tokioms įmonėms taikoma gamintojo ir importuotojo atsakomybė.  Šiose įmonėse dažnai susidaro ir išpakavus iš kitų įmonių Lietuvoje įsigytą produkciją ar prekes likusios atliekos, už kurias gamintojo ir importuotojo atsakomybė netaikoma. Norint atskirai apskaityti, kiek susidarė ir perduota sutvarkyti atliekų tvarkytojui savo reikmėms sunaudotų pakuočių atliekų ir už šį kiekį gauti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, leidžiančius pasinaudoti mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis lengvata, reikėtų abiejų minėtų rūšių atliekas laikyti atskirai, mesti į atskirus konteinerius ir perduoti atliekų tvarkytojui atskiromis siuntomis. Kai kurie gamintojai ir importuotojai neturi tokių galimybių.  Pavyzdžiui, jei jie nuomojasi patalpas prekybos centruose, dažnai naudojasi nuomotojo įrengtais kolektyvinio naudojimo pakuočių atliekų surinkimo konteineriais. Kai pakuočių atliekos surenkamos iš šių konteinerių, atliekų surinkėjas, neturėdamas sutarčių su  jais besinaudojančiais gamintojais ir importuotojais, negali jiems išrašyti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų.   Šaltinis: https://am.lrv.lt/lt/naujienos/gamintojai-ir-importuotojai-gales-pasirinkti-kaip-apskaityti-savo-reikmems-sunaudotas-pakuotes  

WE ARE

BRG

.ECO