Padangų apskaitos pakeitimai nuo 2022 m.

2021-12-23 atnaujinti padangų klasifikatoriai ir 2021 m. padangų apskaita.

GPAIS padangų klasifikatorius yra papildytas naujomis padangų rūšimis:

• Motociklų ir lengvųjų automobilių padangos;

• Autobusų, krovininių automobilių, žemės ūkio, miško ūkio, orlaivių, statybos ir pramonės paskirties transporto priemonių padangos ir kitos padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg.

Ką reikėtų pasiruošti ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį šių gaminių apskaitoje nuo 2022 m. :

• Papildyti Gamintojų ir importuotojų sąvado duomenis naujomis padangų rūšimis, nešalinant anksčiau registruotų naujų, restauruotų ir (ar) naudotų padangų;

• Atlikti savo gaminių perklasifikavimą pagal GPAIS įdiegtas padangų rūšis;

• Pasirengti ir į GPAIS suvesti padangų gaminių sąrašus pagal naujas rūšis (Motociklų ir lengvųjų automobilių padangos; Autobusų, krovininių automobilių, žemės ūkio, miško ūkio, orlaivių, statybos ir pramonės paskirties transporto priemonių padangos ir kitos padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg);

• Nuo 2022 m. sausio 1 d. gaminių sąrašuose ir apskaitoje nebenaudoti padangų rūšių: naujos, naudotos, restauruotos;

 

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. ūkio subjektai padangoms pagal naujas dvi rūšis turės priskirti naujus gaminių kodus, tais atvejais, kai tas pats gaminys iki 2021 m. gruodžio 31 d. buvo įtrauktas į GPAIS apmokestinamųjų gaminių sąrašą ir naudotas 2021 m. ir ankstesnių metų (2020; 2019; 2018) apskaitoje.

PADANGŲ APSKAITA 2021 M. ATASKAITINIU LAIKOTARPIU Atsižvelgiant į tai, kad, 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojus Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimams, įsigalioję nauji padangų klasifikatoriai nebuvo perkelti į GPAIS 2021 m. sausio 1 d., 2021 m. padangų apskaitai bus taikoma tolerancija, t. y. verslo subjektams nebus taikoma prievolė susitvarkyti 2021 m. apskaitą pagal 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojusius naujus padangų klasifikatorius.

WE ARE

BRG

.ECO