Laikinai stabdomas 2022 m. pakuočių apskaitos vedimas GPAIS

Pagal atnaujintus teisės aktus pakeistas pakuočių klasifikatorius: dviženkliai kodai pakeisti į triženklius, metalines pakuotes pakeitė metalinės (juodųjų metalų) ir metalinės (aliuminio), kombinuota (popierinė) ir kombinuota (kita) pakuotės apjungtos į kombinuotą pakuotę. Šis klasifikatorius naudojamas ir vykdant pakuočių registraciją bei apskaitą Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS), kurioje šiuo metu nėra techninių galimybių jo pakeisti, atsižvelgiant į pasikeitusius teisės akto reikalavimus. Dėl šios priežasties GPAIS laikinai stabdoma 2022 m. visų pakuočių apskaita. Be to, iki trūkumų pašalinimo Gamintojų ir importuotojų sąvade GPAIS negalės būti registruojamos naujos pakuočių medžiagos: metalinės (juodųjų metalų), metalinės (aliuminio) ir kombinuotos. Iki kol bus pašalinti GPAIS trūkumai, 2022 m. visų pakuočių apskaita turi būti vykdoma įmonėje popieriniame arba elektroniniame formate laisva forma, vadovaujantis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytais reikalavimais pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitai. Pašalinus GPAIS trūkumus, ūkio subjektai pakuočių apskaitos duomenis turės suvesti ar perkelti į GPAIS. Įmonės, kurios rinkai tiekia metalines (juodųjų metalų), metalines (aliuminio) ar kombinuotąsias pakuotes, prieš duomenų suvedimą/perkėlimą turės GPAIS pakeisti atitinkamus duomenis Gamintojų ir importuotojų sąvade. Planuojama, kad GPAIS trūkumai bus pašalinti 2022 metų eigoje, bet ne anksčiau kaip II-ąjį metų ketvirtį. Iškilusios GPAIS problemos netrukdo vykdyti ankstesnių metų pakuočių apskaitos, todėl turės būti pateiktos 2021 m. pakuočių apskaitos metinės ataskaitos bei atliekami būtini veiksmai taisant ir (ar) teikiant 2018-2021 metų pakuočių apskaitos duomenis. 2021 m. pakuočių apskaitos metinės ataskaitos teikiamos pagal 2021 m. GPAIS vykdytos apskaitos duomenis, t.y. nekeičiant pakuočių rūšies kodų pagal mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formą.      

WE ARE

BRG

.ECO