Gautas Vyriausybės pritarimas griežtinti atsakomybę už aplinkosauginių reikalavimų nesilaikymą

Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos siūlomoms Aplinkos apsaugos įstatymo pataisoms, kurios turės poveikį ir užkirs kelią aplinkosauginių reikalavimų pažeidimams. Siūlomi pakeitimai sustiprins įrenginių, kuriems eksploatuoti reikia taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo (TIPK) arba taršos leidimo, aplinkosauginę kontrolę.   Įtvirtinus pataisas atsiras galimybė nebetaikyti įstatyme numatyto rašytinio įspėjimo, o iš karto bus leidžiama skirti baudą ūkio subjektams, jei bus nustatyta, kad vykdant veiklą nesilaikoma TIPK arba taršos leidime nustatytų sąlygų. Manoma, kad tai skatins jų laikytis, nes kitu atveju baudos bus neišvengiamos.   Pataisomis siekiama sugriežtinti reikalavimus organinius tirpiklius naudojančių įrenginių eksploatavimui – registracijos duomenų teikimo ir tikslinimo, išregistravimo pagrindus, įtvirtinti atsakomybę, sankcijas už biologinių atliekų (maisto ir virtuvės) tvarkymo reikalavimų pažeidimus, padidinti baudas už netinkamą alyvos atliekų, kurios priskiriamos pavojingosioms atliekoms, tvarkymą.  Įstatyme įtvirtintos nuostatos tiekti rinkai ir naudoti dažus, lakus, transporto priemonių pakartotinės apdailos produktus, kurie yra išvardinti ES direktyvoje, atitinkamai paženklinti bei neviršija didžiausio jų sudėtyje esančio lakiųjų organinių junginių kiekio. Prieš taršos prevencijos prisidės ir siūloma nustatyti griežtesnė juridinių asmenų atsakomybė už pažeidimus tiekiant rinkai ir naudojant minėtuosius produktus.   Aplinkos apsaugos įstatymo ir jo lydinčių įstatymų pataisoms dar turės pritarti Seimas. Šaltinis: https://am.lrv.lt/lt/naujienos/gautas-vyriausybes-pritarimas-grieztinti-atsakomybe-uz-aplinkosauginiu-reikalavimu-nesilaikyma

WE ARE

BRG

.ECO