Atnaujintos mokesčio už aplinkos taršą deklaracijos pildymo taisyklės

2022-01-18 Pakeistos mokesčio už aplinkos taršą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 pildymo taisyklės. 2021-12-21 įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. VA-61/D1-658 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių“ pasikeitimas. Su atnaujintomis deklaracijų pildymo taisyklėmis kviečiame susipažinti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ee8217b0625811eca9ac839120d251c4

WE ARE

BRG

.ECO